Kontingenter

Hold
Kontingent
Teen hold
Under 18 år
500 kr / år
Dame hold
Under 18 år
500 kr / år

18 år el. ældre

700 kr / år
Mix hold
Under 18 år
500 kr / år

18 år el. ældre

700 kr / år
Kontingentet skal indbetales til: Reg. nr. 7620, konto nr.  1043213
Aftaler som afviger fra ovenstående, SKAL bekræftes skrifteligt af klubbens kassérer. F.eks:
  • Ratebetaling af kontingent
  • Kontingent ved kampdeltagelse på mere end ét hold
  • Øvrige specialpriser

 

Sidste frist for indbetaling er d. 20. september. Bemærk at du ikke er spilleberettiget hvis du ikke har betalt kontingent.